Dobrovoľné dražby

UPUSTENÉ: Dobrovoľná dražba 1 izb. bytu v Bratislave - Vrakuni, ul. Rajčianska

Aktualizované: 15.2.2012
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Vrakuňa, Rajčianska
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 0,00 € (0,00 Sk) - bude určená znal. posudkom

Charakteristika

Počet izieb 1 izbový
na hypotekárny úver Nie
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 34 m2
Energie 127 €/mesiac
garáž/park. miesto NieCREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

 

pripravuje

 

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov:

 

Dobrovoľná dražba 1 izb. bytu o výmere 34,80 m2 v Bratislave - Vrakuni, ul. Rajčianska

Predpokladaný termín konania: november 2010

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk