Dobrovoľné dražby

UPUSTENÉ OD DRAŽBY - Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Petržalke, ul. Budatínska

Aktualizované: 10.1.2011
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava V, Bratislava - Petržalka, Budatínska
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 68 200,00 € (2 054 593,20 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
na hypotekárny úver Nie
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 64 m2
garáž/park. miesto Nie 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

Zn. 11100110

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách") upúšťa v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Petržalka na LV č. 2828 ako: 

    • Byt č. 94, na 9. p., vchod Budatínska 29, v bytovom dome súp. č. 3145 postaveného na parcele č. 2016
    • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2079/100000

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Branislav Klimeš, bytom Budatínska 29, 851 06 Bratislava, dátum narodenia 20.02.1979, štátna príslušnosť SR.

Predmetná dražba sa mala konať dňa 22.12.2010 so začiatkom o 10:00 hod na Bárdošovej ul. č. 33, 833 12 Bratislava (Poslucháreň P2 v budove Ústavu vzdelávania a služieb, Bárdošova 33, Bratislava 833 12) a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 6456/2010.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

V Bratislave dňa 21.12.2010

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: