Dobrovoľné dražby

PRIPRAVUJEME: Dobrovoľná dražba bytu v Dunajskej Strede, ul. Rybný trh

Aktualizované: 30.7.2013
Lokalita: Trnavský kraj, Dunajská Streda, Dunajská Streda, Rybný trh
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 0,00 € (0,00 Sk) - vyvolávacia cena bude určená znaleckým posudkom

Charakteristika

Poschodie 6
Celkový počet poschodí 9
Opakovanie dražby 1. kolo
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 € 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

ako dražobník

 

pripravuje podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

 

dobrovoľná dražba bytu v Dunajskej Strede, ul. Rybný trh, 6. p./9

Predpokladaný termín konania dražby: zatiaľ neurčený

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk