Dobrovoľné dražby

Pripravujeme dobrovoľnú dražbu 3 izb. bytu v Bratislave - Dúbravke, ul. Ožvoldíkova (DD zn. 11200415) - dátum a čas konania: 21.01.2016 o 13:00 hod.

Aktualizované: 5.6.2017
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava IV, Bratislava - Dúbravka, Ožvoldíkova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 0,00 € (0,00 Sk)

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 69 m2
Poschodie 7
Celkový počet poschodí 14
Deň a čas konania dražby 21.01.2016 o 13:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 €CREDITORS s.r.o., Mozartova 27, Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

 

pripravuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností:

 

3 izb. byt o výmere 69,64 m2 na 7.p. v Bratislave - Dúbravke, ul. Ožvoldíkova

 

Predpokladaný termín dražby: 21.01.2016 o 13:00 hod.

 

UPUSTENÉ!  

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk