Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, ul. J. Smreka - UPUSTENÉ OD DRAŽBY

Aktualizované: 26.7.2010
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava IV, Bratislava - Devínska Nová Ves, J. Smreka
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 51 000,00 € (1 536 426,00 Sk) - vyvolávacia cena v zmysle znal. posudku

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Celková podlahová plocha 64 m2
na hypotekárny úver Nie
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
garáž/park. miesto Nie 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

____________________________________________________________________________________________________

 

Zn. 10500110

 

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách") upúšťa v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

LV č.

Katastrálny úrad

Správa katastra

Katastrálne územie

Okres

Obec

2943

Bratislava

pre hl. mesto SR Bratislavu

Devínska Nová Ves

Bratislava IV

BA-m.č. Devínska Nová Ves

Stavby:

Podiel priestoru o veľkosti 6473/341705 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu:

Súpisné číslo

Na parcele č.

Druh stavby

Popis stavby

Poznámka

6162

2878/29

Bytový dom

Jána Smreka 22

 

Byty a nebytové priestory:

  • Byt č. 31, na 4. p., vchod: J. Smreka 22 vbytovom dome na ul. Jána Smreka 22, súp. č. 6162 na parcele č. 2878/29

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 26.07.2010 so začiatkom o 09:00 hod na Bárdošovej ul. č. 33, 833 12 Bratislava (Poslucháreň P1 v budove Ústavu vzdelávania a služieb) a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 3157/2010.

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

V Bratislave dňa 23.07.2010

 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk