Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu v Trenčíne, ul. Piaristická - UPUSTENÉ OD DRAŽBY

Aktualizované: 26.7.2010
Lokalita: Trenčiansky kraj, Trenčín, Trenčín, Piaristická
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 48 400,00 € (1 458 098,40 Sk) - v zmysle znal. posudku

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
na hypotekárny úver Nie
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia tehla
Celková podlahová plocha 83 m2
garáž/park. miesto Nie 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

Zn. 10300110

 

 

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách") upúšťa v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

LV č.

Katastrálny úrad

Správa katastra

Katastrálne územie

Okres

Obec

5858

Trenčín

Trenčín

Trenčín

Trenčín

Trenčín

 

  • byt č. 4, na 1. p., vchod Piaristická 26, vbytovom dome súp. č. 266 postaveného na parcele č. 528/4 aparcele č. 528/14,
  • spoluvlastnícky podiel kpozemku parcela č. 528/4 zastavané plochy anádvoria ovýmere 221 m2, parcela č. 528/14 zastavané plochy anádvoria ovýmere 218 m2, parcela č. 528/15 zastavané plochy anádvoria ovýmere 380 m2 aparcela č. 528/17 zastavané plochy anádvoria ovýmere 210 m2 oveľkosti 83/1412
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 83/1412

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 27.07.2010 so začiatkom o 10:00 hod v: Hotel Tatra Trenčín, Ul. gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín, Salón Primátor a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 3166/2010.

 

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

 

V Bratislave dňa 26.07.2010

 

 

 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk