Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu v Bratislave - Ružinove, ul. Ondrejovova Dátum a čas konania: 8.9.2010 o 10:15 hod. - UPUSTENÉ

Aktualizované: 8.9.2010
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Ružinov, Ondrejovova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 73 100,00 € (2 202 210,60 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Celková podlahová plocha 63 m2
na hypotekárny úver Nie
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel 

 

 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

 

Zn. 10200110

 

 

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

 

upúšťa


v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

LV č.

Katastrálny úrad

Správa katastra

Katastrálne územie

Okres

Obec

4775

Bratislava

pre hl. mesto SR Bratislavu

Ružinov

Bratislava II

BA-m.č. Ružinov

 

Stavby:

Podiel priestoru o veľkosti 6370/100000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu:

 

Súpisné číslo

Na parcele č.

Druh stavby

Popis stavby

Poznámka

884

1372/5

Bytový dom

Ob. Dom - Ondrejovova 3

 

 

Byty a nebytové priestory:

  • Byt č. 2, na prízemí, vchod: Ondrejovova 3 vbytovom dome súp. č. 884 na parcele č. 1372/5

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 08.09.2010 so začiatkom o 10:15 hod na Bárdošovej ul. č. 33, 833 12 Bratislava (Poslucháreň P1 v budove Ústavu vzdelávania a služieb) a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 3887/2010.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 08.09.2010

 

 

                                                                  

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk