Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 1 izb. bytu v Bratislave - Dúbravke, ul. Homolova Dátum a čas konania: 8.9.2010 o 9:30 hod. - UPUSTENÉ

Aktualizované: 8.9.2010
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava IV, Bratislava - Dúbravka, Homolova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 37 000,00 € (1 114 662,00 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 1 izbový
balkón/loggia Nie
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 37 m2
garáž/park. miesto Nie
na hypotekárny úver Nie  OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

 

Zn. 10500410

 

 

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

 

upúšťa

 

v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľnosti evidovanej Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Dúbravka na LV č. 3256 ako:

 

  • byt č. 71, na 8. p., vchod Homolova 8, vbytovom dome súp. č. 2163 postaveného na parcele č. 1214
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 3785/399169

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 08.09.2010 so začiatkom o 09:30 hod na Bárdošovej ul. č. 33, 833 12 Bratislava (Poslucháreň P1 v budove Ústavu vzdelávania a služieb) a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 3888/2010.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

 

V Bratislave dňa 26.08.2010

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk